Mẹo chọn cây để bàn theo mệnh – Cây Hoa Giả Trang Trí

Mẹo chọn cây để bàn theo mệnh

1.Mệnh Kim

– Cây Ngọc Ngân

cây ngọc ngân thuỷ canh

– Cây Dây Nhện

Kết quả hình ảnh cho cây dây nhện

– Cây Hương Thảo

Kết quả hình ảnh cho cây hương thảo

– Cây Trúc nhật vàng  Kết quả hình ảnh cho cây trúc nhật

2. Mệnh Mộc

– Cây Kim Ngân

Kết quả hình ảnh cho cây kim ngân

– Cây Kim Tiền Kết quả hình ảnh cho kim tiền

– Cây Trường Sinh

Kết quả hình ảnh cho cây trường sinh

– Cây Cau Tiểu Trâm

Kết quả hình ảnh cho cây cau tiểu trâm

3. Mệnh Thủy 

– Cây Huy Hoàng

Kết quả hình ảnh cho cây huy hoàng

– Cây Ngân Hậu

Kết quả hình ảnh cho Cây ngân hậu

–  Cây Vạn Niên Thanh

Kết quả hình ảnh cho cây vạn niên thanh

– Cây Lan Ý

Kết quả hình ảnh cho Cây lan ý

4. Mệnh Hỏa 

– Cây Hồng Môn

Kết quả hình ảnh cho Cây hồng môn

– Cây Sống Đời

Kết quả hình ảnh cho cây sống đời

– Cây Trạng Nguyên

Kết quả hình ảnh cho cây trạng nguyên

– Cây Trầu Bà Đế Vương Đỏ

Kết quả hình ảnh cho cây trầu bà đế vương đỏ

5. Mệnh Thổ 

– Cây Phú Quý

Kết quả hình ảnh cho Cây phú quý

– Cây Vạn Lộc

Kết quả hình ảnh cho cây vạn lộc

– Cây Lưỡi Hổ

Kết quả hình ảnh cho cây lưỡi hổ

– Cây Sen Đá Nâu

Kết quả hình ảnh cho sen đá nâu phong thủy

Để lại bình luận

Scroll
0902266119